Ace Magazine
Image default
Onderwijs

Cito-toets groep 6

De Cito’s van groep 6 zijn misschien wel de meest belangrijke toetsen van het schooljaar. Anders dan de methodegebonden toetsen bekijken ze de vaardigheden (en vooral de groei of daling in die vaardigheden) van een kind gedurende 5 maanden onderwijs. Dat is een relatief lange periode en de toetsuitslag wordt dan ook gebruikt om alvast voorzichtig een richting voortgezet onderwijs aan te stippen. Wat moet je als ouder weten over de Cito-toets in groep 6? En hoe kun je je kind voorbereiden op de Cito van groep 6? In dit artikel geven we antwoord op die vragen.

 

De Cito van groep 6

In groep 6 worden vier belangrijke Cito-toetsen afgenomen, los van de DMT en de AVI leestoets, namelijk: rekenen en wiskunde, spelling, woordenschat en begrijpend lezen.

Met name rekenen en wiskunde, spelling en begrijpend lezen zijn van belang. Woordenschat wordt op veel scholen ook niet gegeven, omdat het vaak verouderde woorden betreft die je ook letterlijk aan zou kunnen leren. Begrijpend lezen daarentegen gaat meer in op de vaardigheden van het lezen en het opdoen van kennis uit teksten. 

Rekenen gaat over de volledige lesstof van groep 6. Dat betekent het rekenen in alle domeinen: grote getallen, optrekken en aftrekken, rekenen met breuken, rekenen met tijd en geld, rekenen met maten en gewichten, verhoudingen en rekenen met ruimtelijk inzicht. 

Bij spelling worden de niet-werkwoorden getoetst. Dit zijn categoriewoorden, welke leerlingen dagelijks aangereikt krijgen in de test.

 

Wat moet je als ouder weten over de Cito-toetsen?

Hieronder sommen we aardig wat feiten over de Cito-toetsen op die voor ouders met kinderen in groep 6 van belang kunnen zijn.

  • De Cito M6 is in januari en de E6 is in mei/ juni.
  • De methodetoetsen en Cito-toetsen hebben nauwelijks met elkaar te maken, behalve dat ze dezelfde stof kunnen bevatten.
  • Cito-toetsen en de uitslagen daarvan zijn belangrijker, omdat ze over de lange termijn een beeld van de ontwikkeling van een kind geven.
  • De meeste scholen nemen de scores van de toetsen met ouders door. Mocht de school dit niet doen, kan het handig zijn om ernaar te informeren.

 

Cito-toets groep 6 voorbereiden

Is het zinvol om de Cito-toets in groep 6 voor te bereiden? In sommige gevallen kan het zinvol zijn om de Cito voor te bereiden, omdat de vraagstelling toch net wat anders is dan op methodetoetsen. Wanneer je goed wil voorbereiden op de Cito-toetsen M6 en E6 is het aan te raden een oefenboek aan te schaffen dat de toetsstof nabootst. Op die manier krijgen zowel ouder als kind een reële verwachting van de toetsen die in groep 6 worden afgenomen.

https://www.boekenbestellen.nl/boek/cito-toets-groep-6-oefenen-deel-1-en-2-m6e6/9789491666100