Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg

  • april 30, 2021
  • 0 comments

Het menselijk brein bestaat uit vier niveaus, die onder te verdelen zijn in het bovenbrein en het onderbrein. Dit bovenbrein houdt zich voornamelijk bezig met de complexere taken, waar mensen over na moeten denken, terwijl het onderbrein emotionele reacties produceert. Hieronder vallen bijvoorbeeld primitieve reflexen of waarnemingen door de zintuigen, zoals een aanraking of blik. Hoewel bij mensen met dementie het gehele brein aangetast wordt, heeft het vooral invloed op het bovenbrein. Om die reden reageren dementerende zorgbehoevenden het merendeel van de tijd vanuit het onderbrein en dus vanuit emotie. Het onbegrepen gedrag dat zij produceren kan dus niet per definitie bestempeld worden als ‘agressie bij dementie’, omdat het geen bewuste handeling is. Desalniettemin is het voor zorgmedewerkers lastig om gepast te reageren op het gedrag van de zorgvrager, want hoe ga je eigenlijk met dit soort situaties om en hoe herken je onbegrepen gedrag? In de training ‘omgaan met onbegrepen gedrag’ van ZelfSterk zullen zorgmedewerkers antwoorden krijgen op deze vragen en met vergelijkbare situaties oefenen.

Naast de training waarin zorggevers om leren gaan met het gedrag van dementerende zorgvragers, biedt ZelfSterk ook andere trainingen, zoals agressie training. In deze training staat niet alleen fysieke agressie en/of geweld centraal, maar wordt er ook gekeken naar mentale agressie, zoals manipulatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Deze situaties komen namelijk geregeld voor, waardoor het voor onder andere het zelfvertrouwen van zorgmedewerkers van belang is om te trainen met situaties waarin dit voorkomt.

Contact met ZelfSterk

Ben jij geïnteresseerd in de trainingen van ZelfSterk en bied jij jouw medewerkers graag deze training aan? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ZelfSterk via de website voor meer informatie over de trainingen, de mogelijkheden voor jouw medewerkers in de zorg en antwoord op overige vragen na het bekijken van de website.

https://www.zelfsterk.nl/