Ace Magazine
Image default
Banen en opleidingen

Letselschadebehandelaars en Murphy

In een goed draaiende economie stijgt het aantal vacatures voor banen als letselschadebehandelaar. Dat is te verklaren door de toegenomen werkdruk bij organisaties in tijden van hoogconjunctuur, waardoor de neiging ontstaat om het eventjes maar niet zo nauw te nemen met de voorschriften, omdat het werk zo snel mogelijk moet worden afgerond. Daarnaast is het een psychologische wetmatigheid dat mensen veiligheidsvoorschriften overdreven vinden, zolang er nog nooit iets fout is gegaan. Dit kennen we ook wel als de Wet van Murphy die voorspelt dat als er een verkeerde manier is om een activiteit uit te voeren, er uiteindelijk altijd iemand zal zijn die het op die manier gaat doen, met desastreuze gevolgen. Het gevolg van deze Wet is dat er elk jaar weer veel letselschadeongevallen plaatsvinden die de inzet van een letselschadebehandelaar vereisen.

Streven naar een acceptabele oplossing voor álle partijen

Sommigen beweren dat letselschadebehandelaars hun bestaan te danken hebben aan de Wet van Murphy. Dat is een uiteraard weinig eerbiedig, maar ook onterecht, want daarmee wordt de logica omgedraaid: Murphy’s wet is een formulering van een reëel psychologisch effect en dankzij letselschadebehandelaars worden de gevolgen van dit effect op een menselijke manier afgehandeld. Want dat is de kern van wat letselschadebehandelaars doen, ze overleggen nadat een ongeval heeft plaatsgevonden, met de diverse belanghebbenden over een voor alle partijen acceptabele oplossing.

Niet voor iedereen weggelegd

Gezien de substantiële bedragen waarover in sommige gevallen overeenstemming moet worden bereikt en door de soms emotioneel heftige situatie van het slachtoffer, moet een letselschadebehandelaar sterk in zijn of haar schoenen staan. Letselschadebehandelaars zijn in de meeste gevallen evenwichtige persoonlijkheden, met grote materiekennis, een groot empatisch vermogen en voorzien van uitstekende communicatieve eigenschappen. Omdat ook onderhandelingsvaardigheden van belang zijn, bezit een succesvolle letselschadebehandelaar over doorzettingsvermogen, psychologisch inzicht en voldoende ervaring om te beseffen wanneer een rechtvaardig resultaat is bereikt. Zodoende is letselschadebehandelaar een vak dat niet voor iedereen is weggelegd en de conclusie is dan ook dat, gezien de eisen die aan een letselschadebehandelaar worden gesteld en gezien de huidige stand van de economie, niet te verwachten is dat er snel een einde komt aan het grote aantal vacatures voor letselschadebehandelaar.