Ace Magazine
Image default
Zakelijke dienstverlening

Taaltraining Frans

Frans

Frans is een romaanse taal omdat is het voortgekomen uit het Latijns. Frans is een officiële taal in meerdere landen. Alleen in Frankrijk is het Frans de enige moedertaal. In Canada, België, Zwitserland is het de officieel taal in een bepaald deel van het land. Daarnaast wordt het Frans in veel voormalige koloniën nog steeds gesproken. Het gaat om in totaal om vijfenveertig landen. Zo’n vijfenzeventig miljoen mensen gebruiken Frans als hun moedertaal. Daarnaast zijn er nog vijftig miljoen mensen die het Frans gebruiken als hun tweede taal. http://barplanet.nl/

Franse taal belangrijk?

Ondanks dat een aanzienlijk deel van de wereldbevolking Frans als moedertaal heeft is het Frans niet echt een wereld taal. Om uitlopende redenen is het Frans niet gangbaar buiten de gebieden waar de taal veel gesproken wordt. Verschillende oorlogen hebben er voor gezorgd dat er geen Franse overheersing meer is. De oorlogen tussen Engeland en Frankrijk maar ook de oorlogen in de voormalige Franse Koloniën. Toch hebben deze oorlogen wel gezorgd voor Franse invloed in de taal. Dit is komt onder andere terug in het Nederlands en in het Engels. Cocktailbar

Fransen zijn chauvinistisch van aard en willen graag handel bedrijven waarbij communicatief het Frans wordt gebruikt. Een ander voorbeeld om het belang van het Frans te onderstrepen zijn de vergaderingen van de Europese unie die normaal in Brussel plaats vinden. Echter de Fransen willen nog steeds dat ook deel van deze vergaderingen in Straatsburg worden afgewerkt.

Taaltraining Frans

In het onderwijs in Nederland wordt het Frans gezien als tweede vreemde taal. Het wordt aangeboden aan alle eerste klassen van de middelbare school. Daarna kunnen studenten optioneel doorgaan om uit eindelijk eindexamen af te leggen in het Frans. Voor veel Nederlanders is het Frans een lastig te beheersen taal. Grammaticaal zijn er veel overeenkomsten met het Engels. Problemen met de uitspraak en het verstaan van het Frans maken het voor veel Nederlanders niet gemakkelijk om het Frans goed te beheersen. In het beroepsonderwijs is er daarnaast ook weinig aandacht voor het Frans. Veel onderwijs instituten kampen ook met het probleem dat goede leraren niet makkelijk zijn te vinden. Dit zijn vaak mensen met een Franstalige achtergrond. Bijvoorbeeld geëmigreerde Fransen met een Nederlandse echtgenoot. Toch is er vanuit het bedrijfsleven veel animo voor personeel die de Franse taal goed beheerst. In de economie is alleen het Engels, vaak te beperkt. Er wordt tegenwoordig veel zaken gedaan in Frankrijk. Denk hierbij aan de samenwerking tussen de KLM en Air France. Deze taalbarrière leidt tot economische schade. De reden hiervoor is simpel. In je moedertaal leidt zaken doen niet tot communicatieve beperkingen. Kies daarom voor een taalcursus Frans.

http://barplanet.nl/