Ace Magazine
Image default
Zakelijke dienstverlening

Verminder fysieke belasting op de werkvloer: 5 tips!

Fysieke belasting is op elke werkvloer aanwezig. Je denkt misschien direct aan werkzaamheden waarbij zwaar getild moet worden, maar fysieke belasting heeft ook betrekking op trekken en duwen, lang staan, veel lopen en scannen en typen. Wanneer je overbelasting bij je werknemers kunt verminderen en beter nog voorkomen, krijg je meer grip op verzuim. Door de inzet van onder meer voorlichting en hijshulpmiddelen verlaag je de fysieke belasting.

1. Bewustwording fysieke belasting

Wanneer werknemers al vroeg worden gewezen op het verminderen van fysieke belasting, hebben zij daar hun hele loopbaan profijt van. Men is snel geneigd om jonge werknemers zwaarder te belasten, juist omdat ze nog jong en sterk zijn.  Als ze al in het begin van hun carrière bewust worden gemaakt verstandig om te gaan met fysieke belasting, blijven ze langer inzetbaar.

2. Toezicht houden voorkomen fysieke belasting

Je kunt als werkgever tips geven om de belasting te verlagen. Het houden van toezicht op naleving van deze tips is verstandig. Zo blijven werknemers ook in de waan van de dag alert. Laat ze bijvoorbeeld collega’s vragen om samen zware items te tillen of las korte, verplichte rustmomenten in.

3. Geef voorlichting en training

Maak van het verminderen van fysieke belasting echt een agenda- en aandachtspunt in het bedrijf. Geef voorlichting, maak afspraken en biedt trainingen aan. Er is een gevarieerd aanbod gespecialiseerde trainingen beschikbaar. Bijvoorbeeld over werkplekinrichting of tillen.

4. Verbreed kennis met cursussen

Om personeel breder te kunnen inzetten, kun je ze door middel van cursussen bijscholen. Als fysieke overbelasting op de loer ligt, kunnen ze mogelijk (tijdelijk) geheel andere werkzaamheden uitvoeren.

5. Stel ergonomische hulpmiddelen beschikbaar

Soms zijn werkzaamheden lastig uit te voeren op een andere wijze en kunnen ergonomische hulpmiddelen uitkomst bieden. Denk bijvoorbeeld aan speciale computermuizen, tafelwagens en hijshulpmiddelen. Zo verminder je de fysieke belasting en verlaag je ook het ziekteverzuim binnen je organisatie.