Ace Magazine
Image default
Bedrijven

Werknemers en hun verwachtingen

De meeste medewerkers zijn vrij optimistisch en erg betrokken wat betreft hun werk. Er zijn uiteraard wel altijd wat verbeterpunten op te noemen waar HR-teams de nodige aandacht in kunnen gaan steken.

 

Dit komt duidelijk naar voren in ‘The Workforce View in Europe 2017’ die is uitgevoerd in opdracht van de HR dienstverlener ADP. Tijdens dit onderzoek werden zo’n 10.000 werknemers in acht Europese landen ondervraagd. In Nederland participeerden er zo’n 1300 werknemers..

 

Verbeterpunten voor HR

 

De meeste Europese werknemers in het onderzoek gaven aan dat zij vrij optimistisch zijn over hun werk. Er zijn natuurlijk altijd wel wat verbeterpunten te noemen. De onderzoeken hebben een hoofdstuk speciaal gewijd aan sommige acties die HR teams kunnen ondernemen om zo beter aan de verwachtingen van werknemers van de HR afdelingen te voldoen. Het is van belang dat ontevredenheid en verbeterpunten niet over het hoofd worden gezien en dat de HR teams hier de veel aandacht aan besteden.

 

Dit zijn de top vier verwachtingen van werknemers binnen HR teams:

 

Opleidingsmogelijkheden

 

32% van de medewerkers geven aan dat zij verwachten dat Human Resources hen verschillende cursussen aanbiedt. Volgens de onderzoekers van het rapport is dit van groot belang. Voor de betrokkenheid en het behouden van de medewerkers moet je het personeel op de toekomst voorbereiden. Een online diploma register zou hierbij de nodige ondersteuning kunnen bieden.

 

Interne inzage

 

Medewerkers willen over het algemeen graag zelf inzicht hebben in hun eigen gegevens. Zij zouden dan ook graag werken met een Employee Self Service (ESS). Hiermee kunnen de medewerkers inzien hoeveel vrije dagen zij nog hebben en inzichten inzake de salarisadministratie.

 

Het werven van nieuw talent

 

25% van de werknemers verwacht hulp bij het fenomeen talentmanagement. Werknemers veranderen tegenwoordig vaker van functie en een efficiënt en effectief wervingsproces helpt daar uiteraard goed bij. Werkgevers moeten daarom de talent behoeften van werknemers strategisch plannen om ervoor te zorgen dat zij hierin ondersteund worden.

 

De welzijn en gezondheid

 

22% van de werknemers hoopt op ondersteuning van HR bij hun welzijn en gezondheid. Dan kun je denken aan het meewerken aan flexibel werken of stressbewustwordingsprogramma’s. Er zijn talloze manieren waarop werkgevers voor gelukkiger en gezonder personeel kunnen zorgen.

 

http://www.cbbs.nl/