Ace Magazine
Image default
Rechten

Als een echtscheiding onvermijdelijk is en je op zoek moet naar een advocaat

Niemand stapt in het huwelijksbootje met een echtscheiding reeds in het achterhoofd. Je bent verliefd, je voelt je gelukkig en je wil samen met je partner oud worden. Helaas wijst de praktijk uit dat dit lang niet voor alle koppels is weggelegd. Het is ook helemaal geen schande om tot de vaststelling te komen dat het niet meer lukt tussen jullie integendeel, elkaar loslaten kan net een teken van kracht en van respect voor elkaars geluk zijn. 

Een hele weg die voorafgaat aan de scheiding

Wanneer één van beide partners of beide partners samen tot de conclusie komen dat hun huwelijk een dieptepunt heeft bereikt, brengt dit vaak een heleboel emoties en verwarring met zich mee. Wat de reden ook is, het is steeds een vorm van rouw waar je doorheen gaat.
Ook in deze moeilijke periode blijft het belangrijk dat jullie praten met elkaar. Zien jullie nog een uitweg, zijn er nog mogelijkheden tot verzoening of is het einde van jullie verbintenis onvermijdelijk? In de meeste gevallen gaat over deze periode een hele tijd heen, je wilt elkaar en jullie relatie niet zomaar opgeven en misschien is er nog wel de wil om te vechten voor elkaar. Zeker als er kinderen zijn, kan dit een hele moeilijke stap zijn om tot het besef te komen dat het echt niet meer werkt. Een echtscheidingsadvocaat kan ook helpen door mediation. Dan kan een daadwerkelijke huwelijksontbinding nog voorkomen worden. Zoek je zo’n persoon in Amsterdam, kijk dan eens op https://www.advocaat-scheiding-amsterdam.nl/.

Een echtscheiding hoeft geen vechtscheiding te zijn

Scheiden is al lang geen taboe meer, toch heeft het voor veel mensen nog steeds een vrij negatieve bijklank. Het voelt aan als verliezen en opgeven. Wilde verhalen over regelrechte vechtscheidingen zijn dan ook vaak niet veraf. Zo ver hoeft het echter helemaal niet te komen. Ook scheiden kan in alle rust en sereniteit gebeuren met respect voor elkaars gevoelens en verwachtingen. Het hoeft dan ook niet gezegd te worden dat een scheiding die in onderlinge toestemming geregeld wordt een goede zaak is voor beide kanten. Niemand wint bij een juridische strijd die jaren aansleept en waar geen winnaars uitkomen.

De wettelijke procedure

Een echtscheiding is eigenlijk het ontbinden van het burgerlijk huwelijk. Omdat een huwelijk en dus ook een scheiding een wettelijk karakter heeft, moet het verzoek tot echtscheiding steeds ingediend worden bij de rechtbank en is het ook de rechtbank die de definitieve scheiding zal uitspreken. Hier kunnen jullie niet omheen, ook niet als jullie er onderling in overeenstemmen om te scheiden.

Goede afspraken maken goede vrienden

Hoewel er steeds een tussenkomst van de rechtbank vereist is voor een scheiding, belet niets jou en je partner om onderling de zaken te regelen. Denk hierbij aan verdeling van de bezittingen en de financiële middelen en indien van toepassing een regeling voor de kinderen. Staat dit allemaal op punt en bestaat hier geen discussie over, dan kunnen jullie samen naar eenzelfde advocaat of mediator gaan die het dossier overmaakt aan de bevoegde rechtbank ter bekrachtiging. Het hoeft niet gezegd te worden dat dit de snelste, de goedkoopste en de minst pijnlijke manier van scheiden is. 

Zijn er zaken waar jullie het absoluut niet over eens kunnen worden en lopen alle gesprekken hierover spaak, dan nemen jullie best allebei een advocaat onder de arm en zal het uiteindelijk de rechtbank zijn die in jullie plaats de knopen zal doorhakken. Wees je ervan bewust dat deze procedure geruime tijd in beslag kan nemen en dat het jullie beiden ook een pak meer zal gaan kosten op het einde van de rit. Helaas is dit soms de enige manier waarop de zaken nog kunnen geregeld en vastgelegd worden.

Ook het emotionele aspect speelt mee

Eender op welke manier de echtscheiding geregeld wordt, het doet altijd pijn en brengt een storm van emoties met zich mee. Scheiden doet lijden wordt weleens gezegd en dat is ook echt wel zo, vrijwel niemand blijft hier onberoerd bij. En dan gaat het nog niet enkel over jullie beiden, ook de kinderen en naaste omgeving worden rechtstreeks of onrechtstreeks hierbij betrokken. Vaak wordt van mensen in de omgeving verwacht “een kant te kiezen” wat voor hen ook een vorm van verlies betekent, jullie hebben immers voor de scheiding gekozen en niet zij. Een open communicatie en een gemoedelijke sfeer kunnen hier een groot verschil maken.
Heb je voor jezelf het gevoel dat je de scheiding en alles errond geen plaats kan geven, aarzel dan ook zeker niet om hulp te zoeken, je bent echt niet de enige. Therapeuten kunnen je perfect helpen het verlies dat een scheiding met zich meebrengt te kaderen en leren je hoe je met bepaalde gevoelens kunt omgaan. Hebben jullie kinderen, dan kan dit ook voor hen bijzonder waardevol zijn. Het is voor een kind immers een situatie die hen opgedrongen wordt en waar ze niet zelf hebben voor gekozen.

Scheiden hoeft dus helemaal geen traumatische ervaring te betekenen, niet voor jullie en niet voor jullie omgeving. Het ligt er maar net aan hoe jullie ermee omgaan en de zaken regelen. Open communicatie, respect en een faire houding zullen hierbij een belangrijke rol spelen en iedereen veel ellende en verdriet besparen. Leuk toch als je als ex-partners nog door dezelfde deur kan en elkaar respecteert, jullie zijn destijds immers niet zonder reden in het huwelijk getreden.

https://www.advocaat-scheiding-amsterdam.nl/