Groepsgericht leiderschap, gericht op samenwerken in team

Groepsgericht leiderschap, gericht op samenwerken in team

  • april 9, 2021
  • 0 comments

Groepsgericht leiderschap

Wat is groepsgericht leiderschap? Dat is leiderschap dat erop gericht is om de samenwerking tussen medewerkers in een team beter met elkaar te laten samenwerken. Samenwerking tussen verschillende karakters is overigens een hele uitdaging. Zeker als teamleden niet op één lijn zitten qua voorkeuren, dan kan onderling onbegrip leiden tot een irrigatie. Groepsgericht leiderschap is erop gericht om dit soort plooien glad te strijken. Een goede eerste stap is het onderling begrip te vergroten. Dit doe je door het inzicht in de ander en jezelf te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld prima met de DISC methodiek.

DISC training communicatie team

Met een disc training communicatie voor een team kan de onderlinge acceptatie aanzienlijk verhoogd worden. Elk karakter is anders en juist in het unieke van een karakter zit hem de kracht en complementariteit om elkaar aan te vuilen en zo vanuit en eigenaarschap meer toegevoegde waarde te leveren als team aan de doelstellingen die de organisatie gesteld heeft. Een DISC training verbetert de onderlinge communicatie in het team. De vraag is hoe je na zo’n DISC communicatie training de borging verzorgd in je team? Dit kan middels een feedback methode

Training feedback geven

Een feedback methode is de methode van het feedback geven. Een training feedback geven leert de deelnemers op een respectvolle wijze feedback te geven aan elkaar. Respect is bij feedback geven belangrijk, omdat de feedback die gegeven wordt ook geaccepteerd moet worden, Tijdens een training feedback geven staat het onderlinge respect altijd centraal. Hoe gaat dit nu we allemaal thuiswerken dan? Dot vraagt een ander leiderschap dan we wellicht gewend waren. Leiderschap op afstand is heel iets anders dan leiderschap op de werkvloer,

Leiderschap op afstand

Bij leiderschap op afstand staat juist de communicatie centraal.  Nu de onderlinge verbinding minder sterk aanwezig is, wordt van leidinggeven op afstand toch vooral gevraagd om het idee van samen de schouders eronder zetten, te stimuleren. Hiervoor zijn eigenschappen als goed luisteren en begrip tonen van cruciaal belang. Je zou je kunnen afvragen of leiderschap op afstand eigenlijk wel ander anders is als regulier leiderschap?

https://keyimprovement.nl/