Waar kan ik wat extra geld lenen?

Waar kan ik wat extra geld lenen?

  • maart 17, 2018
  • 0 comments

Waar kunnen u en ik nu daadwerkelijk geld lenen? Lenen bij vrienden en familie komt veel voor. Vaak is het gemakkelijk om bij hen extra geld te lenen. Extra geld lenen bij werkgevers is soms ook een mogelijkheid. Werkgevers bieden soms leningen aan, bijvoorbeeld in het kader bam een pc-privé-project. De werkgever financiert dan bijvoorbeeld de pc voor en houdt de aflossing en rente in van het loon. Andere varianten zijn ook mogelijk. Zo doen sommige werkgevers geen leningen voor een pc, maar voor een fiets. Extra geld lenen bij een werkgever is een vorm van particulier geld lenen.

Naast particulier geld lenen, zijn er nog de professionele kredietverstrekkers:

  • Financieringsmaatschappij;
  • Bank;
  • Card-uitgevende instelling;
  • Postorderbedrijf;
  • Gemeentelijke Kredietbank.

Financieringsmaatschappijen zijn één van de belangrijkste aanbieders van consumentenkrediet. Zij verstrekken ongeveer 40 procent van alle leningen aan particulieren in Nederland. De financieringsmaatschappijen zijn rond 1850 in de Verenigde Staten ontstaan. Het ontstond vanuit een bedrijf Singer. Zij verkochten naaimachines, maar deze waren te duur voor de consumenten. Zij kwamen met het idee van afbetaling. Tegenwoordig is het bij veel bedrijven mogelijk om een product op afbetaling aan te schaffen. Daaropvolgend zijn ook de klantenkaarten ontwikkeld.

De banken zijn eveneens één van de belangrijkste aanbieder van de consumentenkrediet. Samen vormen de banken circa 45% van de verstrekte leningen. In tegenstelling tot de financieringsmaatschappijen zijn de banken laat op de markt gekomen. Banken zijn rond 1950 pas echt voor de particulieren beschikbaar. Dit was ook in samenhang met de groeiende welvaart. Lonen werden steeds vaker digitaal overgemaakt. Tegenwoordig zijn de banken onmisbaar in onze samenleving. Banken zijn nu niet alleen een handige plek voor salarissen, maar ook zijn banken ideaal voor sparen, beleggen en hypotheken. En laten we natuurlijk het verstrekken van leningen niet vergeten.

De creditcardmaatschappijen zijn ook een onderdeel van de kredietaanbieders. Een creditcardmaatschappij staat garant voor een betalingsverplichting van een consument bij bijvoorbeeld betalingen bij een hotel. De consument kan dan later terugbetalen aan de creditcardmaatschappij. Natuurlijk gaat dit gepaard met rente.

Dan hebben we ook nog de postorderbedrijven. Een bekend postorderbedrijf is Wehkamp. Een postorderbedrijf brengt zijn producten door middel van een catalogus (kan per post of digitaal met bijvoorbeeld een website) onder de aandacht bij de consumenten. Consumenten kunnen vervolgens beslissen of zij de producten in één keer willen betalen of dat ze een voorkeur hebben voor verspreide betalingen. Bestellen bij postorderbedrijven is vaak verleidelijk. Veel consumenten hebben dan ook een bkr registratie gekregen van een postorderbedrijf door ondoordacht aankopen te doen.

Tot slot zijn er dan nog de Gemeentelijke Kredietbanken (GKB). De GKB hebben vertegenwoordigen slechts 3 procent van alle verstrekte leningen. Zoals de naam al doet vermoeden is de GKB een organisatie vanuit de gemeente en verstrekt het voornamelijk sociale leningen.

Extra geld lenen is dus mogelijk bij vrienden en familie, maar ook bij de financieringsmaatschappijen, banken, creditcardmaatschappijen, postorderbedrijven en de GKB.

http://www.courtinegroep.nl/de-verschillende-soorten-leningen/