Ace Magazine
Image default
Financieel

Zijn persoonlijke leningen belastbaar?

Wanneer u een lening aangaat, is het belangrijk om te weten wat de mogelijke fiscale gevolgen zijn. Lees hier alles wat u moet weten over persoonlijke leningen en belastingen.

Als u een lening aangaat, is het belangrijk om de mogelijke fiscale gevolgen te kennen. Ontdek hier alles wat u moet weten over persoonlijke leningen en belastingen.

Bijna elke Amerikaan heeft op enig moment in zijn leven een lening afgesloten. Of het nu gaat om het gebruik van een hypothecaire lening om een huis te kopen, het afsluiten van een lening om de waarde van hun onroerend goed aan te boren, of het krijgen van een autolening om een voertuig te kopen, de juiste lening kan u de mogelijkheid geven om dingen te doen die u zou doen. anders niet kunnen betalen. Bovendien zijn er in sommige gevallen belastingvoordelen die dergelijke leningen nog waardevoller maken.

Persoonlijke leningen krijgen niet zoveel aandacht als de meeste andere soorten leningen. Dat komt grotendeels omdat, in tegenstelling tot de meeste leningen, persoonlijke leningen niet voor een specifiek doel zijn. In plaats daarvan kunt u een persoonlijke lening gebruiken voor vrijwel alles wat u maar wilt, en uw geldschieter zal u de lening laten terugbetalen over de gespecificeerde looptijd in ruil voor de rente die u in de loop van de lening wilt betalen. Echter geeft https://bkrminilening.nl/ meer inzicht in specifieke doelen voor deze soort lening. Dit zodat u niet onnodig met risico’s geld leent. 

De flexibiliteit van persoonlijke leningen maakt hun fiscale gevolgen ook wat lastiger te begrijpen dan andere leningen. Hieronder zullen we kijken naar de verschillende fiscale aspecten van persoonlijke leningen, inclusief of ze belastbaar zijn en met welke andere zaken u rekening moet houden tijdens belastingstijd.

Is een persoonlijke lening belastbaar wanneer u het ontvangt?

Sommige mensen maken zich zorgen dat wanneer ze een persoonlijke lening afsluiten, ze het als inkomen moeten beschouwen en op hun belastingaangifte moeten vermelden. Dat is echter bijna nooit het geval en bij de meeste persoonlijke leningen bent u geen belasting verschuldigd over het bedrag dat u leent.

De enige uitzondering hierop is bij een informele persoonlijke lening die u ontvangt, waarbij de persoon die u het geld leent, verwacht niet echt terugbetaald te worden. Zelfs in het geval van iets dat niet bedoeld is als een echte lening, is er over het algemeen geen inkomstenbelasting verschuldigd, omdat giften die u ontvangt over het algemeen ook niet belastbaar zijn. Alleen als de persoon die de lening verstrekt uw werkgever is, zou er mogelijk een compensatie-element bij betrokken zijn, waardoor de IRS zich zou kunnen afvragen of het een legitieme persoonlijke lening is of dat het gewoon een manier is om u extra inkomsten uit uw baan te geven terwijl u probeert belastingen te ontwijken .

Is een persoonlijke lening belastbaar als deze wordt kwijtgescholden?

Een ander antwoord is van toepassing als u een persoonlijke lening aangaat en deze later wordt kwijtgescholden. De belastingwetten die persoonlijke leningen en andere vormen van krediet regelen, bevatten een specifieke bepaling voor wat bekend staat als kwijtschelding van schulden. Als je schulden kwijtgescholden zijn, zal de IRS je behandelen alsof je een inkomen hebt dat gelijk is aan het bedrag van de kwijtgescholden schuld — en het zal je belasten over dat kwijtgescholden bedrag.

Om te begrijpen waarom, het is handig om een voorbeeld te nemen. Stel dat je een bonus van € 10.000 hebt gekregen voor je werk en dat alles hebt gebruikt om een schuld van € 10.000 af te betalen. Dan moet u inkomstenbelasting betalen over uw bonus omdat u deze verdiende als onderdeel van uw werk. U zou echter geen schulden meer hebben, dus u zou nog steeds financieel beter af zijn, ook al heeft u besloten om de bonus in contanten niet voor uzelf te houden.

Overweeg nu de kwijtschelding van de schuldsituatie waarin uw geldschieter vergeeft eenvoudig uw schuld van € 10.000. Vanuit jouw perspectief is er geen geld van eigenaar veranderd, dus je zou kunnen denken dat je geen belasting hoeft te betalen. Vanuit financieel oogpunt bent u in dit scenario echter net zo veel beter af als uw schuld is afbetaald als in het vorige scenario. Om beide situaties gelijk te behandelen, dwingt de IRS u om belastbaar inkomen te erkennen in het bedrag van de kwijtgescholden schuld.

In de praktijk kan dit nog ingewikkelder worden, omdat verschillende situaties verschillend worden behandeld. Als u bijvoorbeeld uw persoonlijke lening laat opzeggen als onderdeel van een faillissementsprocedure, levert dit geen belastbaar inkomen op, zelfs niet als uw geldschieter de lening zelf zou opzeggen. Bovendien zijn er door de jaren heen verschillende belastingbepalingen geweest die bepaalde soorten kwijtschelding van leningen tijdelijk hebben vrijgesteld van belasting. Die bepalingen dekken doorgaans geen persoonlijke leningen, maar als u de persoonlijke lening voor bepaalde doeleinden gebruikt, had u misschien kunnen beweren dat ze in aanmerking zouden komen.

Zijn de rentebetalingen op een persoonlijke lening fiscaal aftrekbaar?

Ten slotte is een vraag die de meeste kredietnemers hebben over persoonlijke leningen, of ze de rente die ze op hun leningen moeten betalen, mogen aftrekken. Aangezien de rentetarieven op persoonlijke leningen relatief hoog kunnen zijn in vergelijking met hypothecaire leningen en bepaalde andere soorten schulden, zou de mogelijkheid om de rente af te trekken in veel gevallen zeer waardevol zijn.

Helaas is de rente op persoonlijke leningen dat over het algemeen niet. niet aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De reden is dezelfde als waarom de persoonlijke lening niet als inkomen wordt belast: het is een lening voor persoonlijke financiële doeleinden en rente op persoonlijke verplichtingen komt meestal niet in aanmerking voor aftrek.Kijk op: https://geldlenen-met-bkr.nl/ voor meer informatie over rente aftrekken en de reden waarom dit wel of niet gaat. Het kan namelijk voor elke situatie anders/verschillend zijn.

Er is echter zijn enkele situaties waarin u kunt argumenteren dat de rente op uw persoonlijke lening aftrekbaar moet zijn. Omdat u het geld dat u via een persoonlijke lening leent voor zo ongeveer alles kunt gebruiken, is het mogelijk dat als het specifieke gebruik in aanmerking komt voor aftrek, uw lening rente dat ook zou moeten doen. Als u een persoonlijke lening gebruikt om een nieuw bedrijf te starten of een investering te doen, moet u een belastingadviseur raadplegen voordat u een definitief standpunt inneemt over uw belastingaangifte, maar het is de moeite waard om de vraag te stellen of u de opbrengst van persoonlijke leningen voor doeleinden gebruikt zoals deze.

 

https://geld-lenen-zonder-bkr.com/lening/850-euro-lenen-zonder-gedoe/