Public Matters

Public Matters

  • oktober 21, 2020
  • 0 comments

De bedrijfsvoering van jouw onderneming kan door ambtelijke en politieke besluiten worden beïnvloed, evenals de reputatie van de bestuurder van een brancheorganisatie. Zelf invloed uitoefenen op de besluitvorming is dus van groot belang. Door een proactieve en systematische aanpak draag je op actieve wijze bij aan het belang van jouw branchevereniging, bedrijf of overheidsinstantie. Laat je bijstaan door public affairs, want zo wordt gezorgd voor het samenbrengen van bedrijven en beleidsmakers. Hierdoor zal het begrip en vertrouwen groeien en wordt het draagvlak voor beleid verbreed.

Communicatie

Door multidisciplinaire expertise, van de adviseur bij Public Matters, wordt via goede communicatie bereikt, dat middels creativiteit en doelgerichtheid een optimaal resultaat gerealiseerd wordt. Bij crisiscommunicatie is de hulp van een adviesbureau bewezen gebleken. Het behartigen van belangen van gemeentes, multinationals of kleine organisaties, is voor elke afzonderlijke cliënt van even groot belang. Bij crisiscommunicatie is snel kunnen schakelen een essentiële voorwaarde. Niet iedereen is daar echter even bedreven in. Belangen behartigen, door crisiscommunicatie in goede banen te leiden, zal bijdragen aan een goede keuze in een hectische situatie.

Reputatiemanagement

Om jouw bedrijf of organisatie zo in kaart te brengen als jij wilt, is het belangrijk oog te hebben voor reputatiemanagement. Door Public Matters in te schakelen wordt een belangrijke stap gezet richting optimalisatie.

https://publicmatters.nl/