Acemag

Korte geschiedenis van de drukkerij

Sinds de komst van de drukkerij is de samenleving er stuk op vooruit gegaan. Door deze uitvinding is het vrijwel zeker dat er veel meer mensen kunnen lezen en schrijven en dat veel van onze geschiedenisboeken een stuk dunner waren geweest.

Zonder de mogelijkheid om op zo’n grote schaal geschreven tekst te kunnen drukken, zou men op lang niet zo makkelijk aan nieuws over historische gebeurtenissen zijn gekomen. Weinig wetenschappelijke uitvindingen, weinig religieuze opvattingen. Dit artikel beschrijft kort de geschiedenis van de drukkerij. Wanneer hij werd uitgevonden en hoe hij zijn weg naar Nederland vond.  

De eerste drukkerij

In de tijd van 3000 voor Christus, gebruikten de Mesopotamiërs ronde cilinderafdichtingen om een afdruk van afbeeldingen op kleitabletten te rollen. In andere vroege samenlevingen in China en Egypte werden kleine stempels gebruikt om op stof te printen.

In de tweede eeuw na Christus wordt het papier uitgevonden door de Chinese Ts’ai Lun. Heel veel later, in 1436, begint Gutenberg aan een drukpers. Het kost hem 4 jaar om zijn houten pers af te werken die gebruik maakt van een beweegbaar metalen type. Onder zijn eerste publicaties die door de drukkerij worden gedrukt, zijn bijbels. De eerste editie heeft 40 regels per pagina.  

De drukkerij in Nederland

Het eerste boek wat in Nederland door een drukkerij werd gedrukt dateert van 1473. Dit is het eerste boek waar de naam van de drukkerij te lezen is. Vele mensen denken dat het bedrukken van papier een Nederlandse uitvinding is. Maar dat is dus niet waar. In dezelfde tijd dat Gutenberg de drukpers uitvond, was Laurens Janszoon Coster uit Haarlem met een zelfde idee bezig. Hij wordt gezien door veel Nederlanders als de uitvinder van de drukkerij. Interessant is wel dat er geen bewijs is van zijn bestaan.

Op zoek naar een drukkerij?

Bent u op zoek naar drukkerij? Kijk dan eens op de website van Optimum Group. Optimum Group is een veelzijdige groep drukkerijen gespecialiseerd op het gebied van digitaal drukwerk en UV Flexo rotatiedruk.

 

https://www.optimumgroup.nl/