Ace Magazine
Image default
Bedrijven

Het beheren van een radionetwerk | Ista Nederland

Denk aan het geval van een taxibedrijf, waar elke radio een handbediende kanaalkeuzeknop heeft om op verschillende frequenties af te stemmen. Naarmate chauffeurs zich verplaatsen, veranderen ze van kanaal naar kanaal. De bestuurders zijn zich bewust van welke frequentie ongeveer een bepaald gebied bestrijkt. Wanneer ze geen signaal van de zender ontvangen, proberen ze andere kanalen te gebruiken totdat ze er een vinden die werkt. De taxichauffeurs spreken alleen één voor één op uitnodiging van de exploitant van het basisstation. Dit is een vorm van tijdverdeling met meervoudige toegang (TDMA).

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland is een groot bedrijf dat de energie van kantoren beheert. 

Het eerste commerciële cellulaire netwerk, de 1G-generatie, werd in 1979 in Japan gelanceerd door Nippon Telegraph and Telephone (NTT), aanvankelijk in het grootstedelijk gebied van Tokyo. Binnen vijf jaar werd het NTT-netwerk uitgebreid om de hele Japanse bevolking te bestrijken en werd het het eerste landelijke 1G-netwerk.

Celsignaalcodering
Om signalen van verschillende zenders te onderscheiden, werden tijd-divisie meervoudige toegang (TDMA), frequentie-divisie meervoudige toegang (FDMA), code-divisie meervoudige toegang (CDMA), en orthogonale frequentie-divisie meervoudige toegang (OFDMA) ontwikkeld.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland is een groot bedrijf dat de energie van kantoren beheert. Bekijk de website van Ista nederland voor meer informatie.

Bij TDMA zijn de zend- en ontvangsttijden die door verschillende gebruikers in elke cel worden gebruikt, verschillend van elkaar.

Bij FDMA zijn de zend- en ontvangstfrequenties die door verschillende gebruikers in elke cel worden gebruikt, verschillend van elkaar. In een eenvoudig taxisysteem is de taxichauffeur handmatig afgestemd op een frequentie van een gekozen cel om een sterk signaal te verkrijgen en om interferentie van signalen van andere cellen te voorkomen.

Het principe van CDMA is complexer, maar bereikt hetzelfde resultaat; de gedistribueerde zendontvangers kunnen één cel selecteren en ernaar luisteren.

Andere beschikbare methoden van multiplexing zoals polarisatie-divisie multiple access (PDMA) kunnen niet worden gebruikt om signalen van de ene cel naar de andere te scheiden omdat de effecten van beide variëren met de positie en dit zou signaalscheiding praktisch onmogelijk maken. TDMA wordt gebruikt in combinatie met FDMA of CDMA in een aantal systemen om meerdere kanalen binnen het dekkingsgebied van een enkele cel te geven.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland is een groot bedrijf dat de energie van kantoren beheert. Bekijk de website van Ista nederland voor meer informatie.

Frequentie hergebruik
Het belangrijkste kenmerk van een cellulair netwerk is de mogelijkheid om frequenties te hergebruiken om zowel de dekking als de capaciteit te vergroten. Zoals hierboven beschreven, moeten aangrenzende cellen verschillende frequenties gebruiken, maar er is geen probleem met twee cellen die ver genoeg van elkaar verwijderd zijn en op dezelfde frequentie werken, op voorwaarde dat de zendmasten en de apparatuur van de gebruikers van het cellulaire netwerk niet met te veel vermogen uitzenden.

De elementen die bepalend zijn voor het frequentiehergebruik zijn de hergebruikafstand en de hergebruikfactor. De herbruikbare afstand, D, wordt als volgt berekend

Displastyle D=Rwortel D=Rwortelwortel D=Rwortelwortelwortel,
waarbij R de celradius is en N het aantal cellen per cluster. Cellen kunnen variëren in straal van 1 tot 30 kilometer (0,62 tot 18,64 mi). De grenzen van de cellen kunnen ook overlappen tussen aangrenzende cellen en grote cellen kunnen worden verdeeld in kleinere cellen.

In het geval van N-sectorantennes op dezelfde basisstationlocatie, elk met een andere richting, kan de basisstationlocatie N verschillende sectoren bedienen. N is typisch 3. Een hergebruikspatroon van N/K duidt op een verdere verdeling in frequentie tussen N-sectorantennes per locatie. Sommige huidige en historische hergebruikspatronen zijn 3/7 (Noord-Amerikaanse AMPS), 6/4 (Motorola NAMPS) en 3/4 (GSM).

Als de totale beschikbare bandbreedte B is, kan elke cel slechts een aantal frequentiekanalen gebruiken die overeenkomen met een bandbreedte van B/K, en kan elke sector een bandbreedte van B/NK gebruiken.

Code-divisie meervoudige toegangssystemen gebruiken een bredere frequentieband om dezelfde transmissiesnelheid te bereiken als FDMA, maar dit wordt gecompenseerd door de mogelijkheid om een frequentiehergebruikfactor van 1 te gebruiken, bijvoorbeeld met een hergebruikspatroon van 1/1. De frequentie wordt in de meeste gevallen niet gebruikt voor het gebruik van de FDMA. Met andere woorden, de locaties van aangrenzende basisstations gebruiken dezelfde frequenties en de verschillende basisstations en gebruikers worden gescheiden door codes in plaats van frequenties. Terwijl N in dit voorbeeld als 1 wordt weergegeven, betekent dit niet dat de CDMA-cel slechts één sector heeft, maar dat de volledige bandbreedte van de cel ook voor elke sector afzonderlijk beschikbaar is.

Afhankelijk van de grootte van de stad kan een taxisysteem in de eigen stad geen frequentiehergebruik hebben, maar zeker in andere nabijgelegen steden kan dezelfde frequentie worden gebruikt. In een grote stad daarentegen kan het frequentiegebruik zeker in gebruik zijn.

Sinds kort worden ook orthogonale frequentie-indelingssystemen met meervoudige toegang, zoals LTE, ingezet met een frequentiehergebruik van 1. Aangezien dergelijke systemen het signaal niet over de frequentieband verspreiden, is inter-cel radiomiddelenbeheer belangrijk om de toewijzing van middelen tussen verschillende cellocaties te coördineren en de inter-celinterferentie te beperken. Er zijn verschillende manieren om inter-cel-interferentiecoördinatie (ICIC) te coördineren, die reeds in de norm zijn gedefinieerd. Gecoördineerde planning, multi-site MIMO of multi-site beamforming zijn andere voorbeelden van inter-cel radiomiddelenbeheer die in de toekomst gestandaardiseerd zouden kunnen worden.

https://www.youtube.com/channel/UC4omOlrRPf2TX1yiOa15PVQ