Ace Magazine
Image default
Woning en Tuin

Van ontwerp naar realisatie

Zodra je een goed ontwerp voor je speeltuin hebt, waarbij vanuit verschillende leeftijden en gebruikers is gedacht, wordt het tijd voor de aanleg speeltuin. Vaak moet je eerst oude elementen van de speeltuin verwijderen, voordat je nieuwe speelelementen kunt aanbrengen. Denk hierbij aan klimrekken die niet meer veilig zijn of waarbij de investering in het onderhoud op termijn meer gaat kosten, dan het plaatsen van een nieuw klimrek. Met de Nederlandse weersinvloeden kunnen klimrekken en andere attributen immers snel toe zijn aan onderhoud. Het gaat roesten, het wordt glad of rubber wordt hard en scheurt kapot. Zodra de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden, is er spelen uit den boze.

Het aanleggen van een speeltuin

Na de verwijdering van bestaande speeltuinelementen kan er gekeken worden welke onderdelen nog te hergebruiken zijn. Je bent je immers bewust van de recyclemogelijkheden en een onderdeel kan zelfs in een andere vorm terugkomen. Zodra de ruimte waar de speelplek moet komen leeg is, kan er nog een grondonderzoek gedaan worden. Vroeger werd er niet altijd goed gekeken waar een speeltuin aangelegd werd. Als er ooit een garage op die plek heeft gestaan, kan de bodem vervuild zijn. En voor de aanleg van de nieuwe speeltuin kan de grond dan gesaneerd worden. Zo sla je twee vliegen in een klap.

De heropening – een feestelijke gebeurtenis

Wanneer een speeltuin eindelijk klaar is, trekt het meteen de aandacht van de buurtbewoners en kinderen. Zij hebben de speeltuin waarschijnlijk het meeste gemist. Tijdens de werkzaamheden mochten ze er immers niet in de buurt komen. Maar niet alleen kinderen en ouders zijn blij, ook de gemeente en alle betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld BTL. De heropening is dan ook een feestje waard. Het wordt meteen aangegrepen om de buurt weer eens bij elkaar te brengen. Een korte presentatie voegt soms nog iets toe, omdat de omwonenden dan uitleg kunnen krijgen over het gebruik en de veiligheid van de speeltuin.