Ace Magazine
Image default
Onderwijs

Wat is de Roos van Leary theorie?

Er is een belangrijke theorie die ons inzicht geeft in het gedrag van mensen in interactie met hun sociale netwerk. Deze theorie heet de Roos van Leary en doet een aantal belangrijke uitspraken over gedrag. Mensen zijn continu (onbewust) bezig om hun gedrag aan te passen aan hun omgeving. Dit doen zij om zich veilig te voelen. Dit betekent dat mensen elkaar dus continu beïnvloeden in termen van dominantie en affiliatie. Vanuit de theorie zijn hieruit vier interactieparen gekomen, verdeeld in acht gedragsstijlen. 

De invloed van de ander

Doordat deze gedragsstijlen in kaart zijn gebracht, werd het belang om interpersoonlijk gedrag te onderzoeken groter. Wat is de invloed van de ander tijdens communicatie? En wat is het effect hiervan? Het grootste verschil met andere theorieën is dat interactie hier niet wordt bekeken vanuit het feit dat er één zender en één ontvanger is, maar dat er juist sprake is van een spel tussen zender en ontvanger. 

Botsende gedragsstijlen

Mensen zijn tijdens een interactie in te delen in één van de acht gedragsstijlen. Het kan dus voorkomen dat twee mensen botsen in een interactie, omdat zij tegenstrijdige of juist dezelfde gedragsstijl vertonen. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer er maar één iemand steeds aan het woord is en de ander steeds luistert. De één kan dan denken ‘stop eens met praten’, terwijl de ander denkt ‘wanneer gaat diegene nu ook iets zeggen’. Door het begrijpen van de Roos van Leary theorie en deze vervolgens toe te passen in de praktijk, kun je je aan elke situatie aanpassen.

https://www.roosvanleary.com/