Ace Magazine
Image default
Gezondheid

Onderpresteerdes op school

Presteren onder de maat

Onderpresteren is het structureel minder presteren dan het op grond van zijn of haar capaciteiten zou kunnen. Dit komt veel voor bij hoogbegaafde mensen en in het bijzonder hoogbegaafde kinderen. Dat komt doordat zij zich vaker vervelen of minder gemotiveerd zijn.

Onderpresteerders op school

Relatief onderpresteren wil zeggen dat de schoolresultaten minder zijn dan je van het kind zou verwachten op basis van de capaciteiten. Bij absoluut onderpresteren blijft de leerling ook achter bij de rest van de klas. Een laag werktempo, een slechte werkhouding, gebrekkige concentratie, veel vragen om aandacht en agressief gedrag zie je veel bij onderpresteerders. Moeilijker werk wordt vaak beter gemaakt dan werk van lager niveau. Het is in het belang van het kind om dit gedrag aan te pakken. Het wordt steeds moeilijker om weer op niveau te presteren. Ook bestaat er het risico op een gebrek aan ervaring in leren en problemen in later onderwijs. Een laag of verkeerd zelfbeeld kan ontstaan. Tevens kunnen faalangst en depressieve gevoelens voorkomen.

Meer  uitdaging bieden                                                                                               

Het presteren onder de maat ontstaat vaak door een tekort aan uitdaging. Ook kan het zijn dat de leerling niet buiten de groep wil vallen en daarom minder presteert. Om deze groep kinderen te stimuleren in de verdere ontwikkeling zal specifieke leerstof toegespitst op het hoogbegaafde kind gegeven moeten worden. Niet alleen de inhoud van de lesstof, maar ook het niveau dient aangepast te worden. Daarbij is het van belang om te zoeken naar de interesses van het kind. Zo kan de drijfveer van het kind zelf gestimuleerd worden. Voor ouders is het van belang dat zij goed aangeven hoe zijn hun kind zien en wat zij denken dat nodig is voor het kind.

https://www.zobegaafd.nl/