Ace Magazine
Image default
Financieel

Minimumloon

Elke werknemer heeft in Nederland van zijn 15de jaar tot de AOW leeftijd recht op het wettelijk minimum loon: het loon dat je ten minste moet ontvangen voor arbeid in dienst van een werkgever. Het wettelijk minimum loon wordt altijd uitgedrukt als bruto loon, dus zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

Officieel heet het minimum loon voor jongere werknemers, dus in de leeftijd van 15 tot 23 jaar, wettelijk minimum jeugdloon. Het minimum loon werd ooit in de wet opgenomen om er voor te zorgen dat werknemers niet worden onderbetaald door een werkgever en dient dus een beschermend belang voor de werknemer.

Minimum loon tot in detail

Het minimum loon bestaat uit een primair loon en kan eventueel worden aangevuld met bepaalde toeslagen, bijvoorbeeld onregelmatigheidstoeslagen en vaste prestatiebonussen. Een werkgever kan, maar hoeft niet, eventueel rekening houden met het aantal jaren ervaring en verantwoordelijkheid die een werknemer in dienst heeft.

Bij het wettelijk minimumloon wordt, zoals gezegd, altijd uitgegaan van het bruto loon bij een normale arbeidsduur (zonder overwerk dus bijvoorbeeld). Het minimumloon wordt uitbetaald over een betalingstermijn die in het arbeidscontract met de werkgever is vastgelegd, bijvoorbeeld per week of per maand.

Het minimum loon in schema:

  • primair loon zoals afgesproken en vastgelegd in het arbeidscontract
  • toeslagen voor onder meer, maar niet alleen, onregelmatige werktijden, werkomstandigheden en werken in ploegendiensten
  • vaste beloningen voor onder meer, maar niet alleen, omzet die een werknemer maakt, over elke vastgelegde betalingstermijn uitgekeerd
  • werkgerelateerde beloningen anders dan van de werkgever. Denk hierbij aan fooien in de horecabediening, waarvoor wel vereist is dat hier afspraken over zijn vastgelegd tussen werkgever en werknemer

Inkomsten die (in ieder geval) niet onder het minimum loon vallen zijn:

 

  • beloning voor overwerk
  • vakantiebijslag
  • winst- en eindejaarsuitkeringen
  • vergoedingen voor werkgerelateerde kosten die een werknemer moet maken
  • de werkgeversbijdrage in de ziektekosten

Tip!: Meer informatie vindt u op Rekenmachine.site 

https://www.rekenmachine.site/inkomen/brutonetto/minimumloon.html