Ace Magazine
Image default
Zakelijk

Internationale verschillen en trainingen OR

Het kan zeer nuttig zijn om trainingen OR te volgen en deze in een internationale context toe te passen. Hier zijn namelijk een aantal uitdagingen op van toepassing:

  • Cultuurverschillen
  • Verschillen in taal
  • Andere regelgeving
  • Andere bedrijfsethos

Ten eerste zijn trainingen OR een goede manier om te leren over de culturen van andere landen. Er komt namelijk een intercultureel aanbod aan te pas. Zo is men voorbereid op de speciale eigenschappen van een ander land. Trainingen OR kunnen iemand natuurlijk niet een geheel andere taal aanleren, maar toch is het relevant om de juiste relevante begrippen tot medezeggenschapsraden te weten. Dan gaat het bijvoorbeeld over directe vertalingen en concepten.

En wat nog meer?

Trainingen OR kunnen verder een inzicht geven in de bijpassende regelgevingen van andere landen. Dit houdt in dat er verschillen van belang zijn tussen de verschillende landen. In de Verenigde Staten is het bijvoorbeeld heel normaal om een fusie geheim te houden, terwijl het in Nederland vaak wettelijk verplicht is om aan de ondernemingsraad mede te delen dat zulke veranderingen voorbereid worden. De juiste kennis en kunde zijn belangrijk om door zo een internationaal doolhof van wetgeving te navigeren.

Wat kan een cursus voor u betekenen?

Tijdens de opleidingen die aangeboden worden, is er sprake van een stappenplan. Tijdens de eerste fase worden er vooral theoretische elementen aangeboden. Het gaat dan om concepten, begrippen en theorie. Vervolgens worden deze behandeld en toegepast. Dit verdiept de stof en voorkomt dat het vergeten wordt. Ten slotte volgen er praktijkelementen waardoor de kennis diep verankert wordt in het brein en er ook gelijk geleerd wordt om de kennis en kunde toe te passen in echte situaties. Zo vindt er voldoende transfer plaats van de training naar de daadwerkelijk arbeidsplek op het werk.

http://www.academy4-or.nl/