Ace Magazine
Image default
Zakelijk

Gebruik maken van OR trainingen

Gebruik maken van OR trainingen

Een werkgever kan baat hebben bij OR trainingen. Het kan echter ook zo zijn dat OR trainingen relevant zijn voor werknemers naar gelang hun functie. Hier onder vindt men een overzicht van de meest voorkomende doelgroepen voor OR trainingen:

–          Werkgevers

–          Managers

–          Raadsleden

–          Bestuurders

–          Werknemers onder de managementlaag

Als een bedrijf meer dan vijftig werknemers heeft, dan is het zodoende verplicht om een ondernemingsraad (afgekort als “OR”) te construeren. Dit houdt in dat het van belang is om de juist mensen bij elkaar te zetten en er voor te zorgen dat zij ook weten wat ze doen. Daar een OR eigenlijk als representatie- en adviesorgaan functioneert, is het van belang dat mensen juist getraind zijn. Daar komen OR trainingen bij kijken.

Wat gebeurt er precies?

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht bovenstaande bedrijven met meer dan vijftig medewerkers om een ondernemingsraad (ofwel OR) op te zetten. Zoals in de OR trainingen wordt uitgelegd, wordt bij dit opzet proces ook opgeschreven hoe de communicatie tussen de bestuurders en het ondernemingsorgaan plaats zal gaan vinden. Hier komen dan vervolgens een aantal rechten voor de verschillende partijen bij kijken, zoals het adviesrecht en het initiatiefrecht. Zodoende wordt een eerlijke gang van zaken gegarandeerd en wordt de kans op machtsmisbruik geminimaliseerd.

Eis van vijftig of meer werknemers

Zoals hier boven staat aan gegeven, is het zo dat een bedrijf met meer dan vijftig werknemers verplicht is om een OR in te stellen. Dit zorgt voor een eerlijke vertegenwoordiging van de werknemers. Als een bedrijf kleiner is maar toch een adviesorgaan wil opzetten, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Om precies te zijn is het mogelijk en toegestaan om op vrijwillige basis een OR op te zetten, en ook daar kan een juiste opleiding helpen.

http://www.academy4-or.nl/or-trainingen/