Ace Magazine
Image default
Rechten

Waarom huwelijkse voorwaarden?

In dit interview reageert Vadim Blaustein, CEO van BlauStein Business Lawyers, op vragen over de voornaamste redenen waarom huwelijkse voorwaarden altijd een goed idee zijn, afspraken om op te nemen in de voorwaarden en wanneer deze te ondertekenen.

Vadim, leg alsjeblieft aan ons uit wat de voordelen zijn van huwelijkse voorwaarden.

Vadim Blaustein: Huwelijkse voorwaarden zijn een manier om jouw eigendom veilig te stellen, een middel om juridische en financiële risico’s af te wenden bij een scheiding en een aanvullende garantie dat het huwelijk niet zal leiden tot onverwachte juridische en financiële consequenties bij een scheiding. Verdeling van eigendom en voogdij kunnen leiden tot vele ongelukkige jaren van rechtzaken over de verdeling van eigendom. Daarom kan het tot overeenstemming komen met de partner over de voorwaarden van de scheiding voorafgaand aan het huwelijk niet alleen beide partijen pijn en financiële verliezen besparen, maar ook familie en kinderen beschermen.

Zijn huwelijkse voorwaarden altijd een goed idee of alleen maar wanneer je aanzienlijke bedragen te verdelen hebt?

Vadim Blaustein: Ik denk dat het altijd een goed idee is voor partners om overeenstemming te bereiken over zaken die voor hen van aanzienlijk belang zijn zoals financiële zaken, kinderen, alimentatie en overige zaken. Wanneer twee personen een huwelijk aangaan verklaren ze niet alleen de liefde aan elkaar, maar gaan ze ook juridische en financiële verplichtingen aan. Daarom is het een verstandige beslissing om daarover overeenstemming te bereiken onafhankelijk van de beschikbare middelen en bestaande wettelijke verplichtingen.

Wat zijn de juridische en financiële consequenties van het huwelijk waar de partijen van tevoren over na moeten denken?

Vadim Blaustein: Universeel zijn: de status van schulden vóór en na het huwelijk, bepaling van gezamenlijk en persoonlijk eigendom, de status van giften, erfenissen, onroerend goed, investeringen tijdens het huwelijk en afspraken over voogdij. Andere afspraken zijn afhankelijk van de individuele prioriteiten en situatie van elk koppel. Ik raad aan om een eerlijk gesprek te hebben over de huwelijkse voorwaarden tussen de partners en hun verwachtingen en prioriteiten te bepalen. Bijvoorbeeld als de partijen schulden hebben voorafgaand aan het huwelijk dan zullen ze bespreken hoe ze van plan zijn dat te verdelen. Als de partijen eigendom hebben of verwachten eigendom te erven in de toekomst, dan zulen ze de verdeling van dit vermogen bespreken. Als ze van plan zijn om kinderen te nemen dan zullen ze bepalen wat eerlijk, redelijk en het beste voor de kinderen is voor wat betreft de voogdij en financiële ondersteuning van de kinderen. Er zijn veel meer zaken om te overwegen en ik raad aan om een competente juridische professional te vinden die hun interesses, prioriteiten en verwachtingen kan vertegenwoordigen. En die aanbevelingen kan doen op basis van de situatie en wetgeving. Zo’n juridisch advies is een goede investering in de toekomst van elk persoon in de relatie.

Wat zijn de voornaamste afspraken om op te nemen?

Vadim Blaustein: Zoals gezegd: elk koppel is uniek en elke zaak is anders, maar als je kijkt naar het grote geheel dan kijkt elk koppel in hun verleden, heden en toekomst. Het is verstanding om afspraken over de verdeling van schulden, eigendom, erfenissen en giften van verleden en heden op te nemen gebaseerd op feiten en plannen; zorgen dat familie-eigendom, ook al is het nog geen bezit in het heden, in de familie blijft; stel een financieel plan op voor de toekomst dat de financiële verantwoordelijkheid regelt bij een scheiding, inclusief alimentatie, verdeling van eigendom en onroerend goed. Een ander verstandig idee is het om afspraken op te nemen over hoe de partijen eigendom verdelen dat ze samen bezitten op het moment van scheiding; dit is heel relevant voor koppels die gedeeld eigendom en ondernemingen hebben.

Zijn er unieke afspraken waar klanten mogelijk in geïnteresseerd zijn?

Vadim Blaustein: In sommige gevallen wordt door de partijen overeengekomen dat zolang ze getrouwd zijn ze eigendom delen en dat bij een scheiding het eigendom en middelen blijft bij de persoon die er eigenaar van was of in geïnvesteerd had voorafgaand aan het huwelijk. Om financiële stabiliteit voor de tweede partner te borgen kunnen de partijen een optie overeenkomen om de hoogte van financiële ondersteuning te berekenen op basis van de huwelijksperiode. Dus als de partijen langer getrouwd waren, dan krijgen ze meer financiële ondersteuning. Daarnaast kunnen partijen overeenkomen dat de huwelijkse voorwaarden niet meer van toepassing zijn en ongeldig worden als hun huwelijk voor een bepaalde periode duurt.

Welke afspraken kun je niet opnemen in huwelijkse voorwaarden?

Vadim Blaustein: Dat verschilt per jurisdictie van de huwelijkse voorwaarden, maar vaak zijn dit afspraken over de rechten van de kinderen en afspraken die de rechten van de tweede partij dusdanig schaden dat geen redelijk persoon daarmee akkoord zou gaan.

Wanneer stel je huwelijkse voorwaarden op en onderteken je ze?

Vadim Blaustein: Tenminste 30 dagen voor de bruiloft in het ideale scenario, maar het is ook mogelijk om ze te ondertekenen na de bruiloft.

Om af te ronden: wat zijn de stappen in huwelijkse voorwaarden?

Vadim Blaustein: Allereerst moeten beide partijen het eens zijn over het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Ten tweede moeten ze hun financiële situatie, hun eigendom, vermogen en schulden bepalen. Ten derde zullen de partijen zich wenden tot een juridische professional en hun situatie, verwachting en prioriteiten uitleggen. Ten vierde zullen ze aandachtig alle afspraken van de huwelijkse voorwaarden, zoals opgesteld door de advocaat of notaris, lezen en zorgen dat hun rechten gerespecteerd zijn. Ten vijfde zullen ze de voorwaarden afsluiten op de vereiste manier. Meestal moet dit notarieel gebeuren. En denk eraan om ze op een veilige plek te bewaren, zodat je het origineel hebt wanneer het nodig is.

Lees meer op www.blaustein.pro

http://blaustein.pro