Wat is VCA en wanneer heb je het nodig?

Soms vragen cursisten zich af wat VCA precies betekent. In de afkorting zit nog een afkorting verborgen. VCA staat voor:

VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers

Hierdoor lijkt het of uitsluitend werknemers in de bouw dit certificaat moeten hebben, maar om dit certificaat wordt inmiddels ook in een groot aantal andere branches gevraagd. Een VCA cursus bevat een groot aantal handvatten om veilig, op een milieuvriendelijke en gezonde manier te kunnen werken op plaatsen met grote risico’s. Door een VCA cursus te volgen = kan een werknemer aantonen dat hij over de juiste kennis beschikt van de veiligheidsvoorschriften. Een onderneming kan daarnaast ook VCA gecertificeerd worden. Met een VCA certificaat kan een onderneming aantonen dat er voldaan wordt aan verplichtingen uit de Arbowet. De VCA norm wordt beheerd door de stichting samenwerken voor veiligheid.

het verhogen van de veiligheid en het terugdringen van het aantal ongevallen is het uiteindelijke doel van de VCA.

Voor wie is VCA bedoeld?

VCA wordt in steeds meer branches gevraagd. In eerste instantie was het voornamelijk benodigd in de bouw, petrochemie, offschore en elektrotechniek, maar tegenwoordig wordt de checklist  in veel meer branches gebruikt. Bij constructie- en onderhoudswerkzaamheden wordt VCA veel toegepast.

Een VCA certificaat halen kan door een persoon, maar ook door een onderneming. Er zullen geen mensen werken die niet VCA gecertificeerd zijn wanneer een onderneming VCA gecertificeerd is.

Het certificaat is 3 jaar geldig wanneer een onderneming VCA gecertificeerd is.  Het certificaat is 10 jaar geldig wanneer een persoon VCA gecertificeerd is.

Een ZZP-er heeft een VOL-VCA nodig wanneer deze door een VCA gecertificeerde aannemer wordt ingehuurd.  

Is een VCA verplicht?

VCA is geen wettelijke verplichting, maar wel een gestructureerde manier om te kunnen controleren of door opdrachtgevers en aannemers wordt voldaan aan wettelijke verplichting. Het handig om voor een onderneming om VCA gecertificeerd te zijn, want men voldoet dan aantoonbaar aan de Arbo wetgeving. Een onderneming is verplicht veilig te zijn, maar kan dit ook zonder VCA aantonen. Ook voor werknemers is het geen verplichting. Werkgevers kunnen daarentegen wel eisen dat je als werknemer over een VCA certificaat beschikt. Het vergroot dus de kans op werk wanneer je over het certificaat beschikt.

Voor meer opleidingen over veiligheid en gezondheid kun je ook een kijkje nemen bij een BHV opleiding.