Acemag

Vernieuwend onderwijs

Het onderwijs staat bepaald niet stil, zoals ook sprake is van een zeer dynamische samenleving. Het is goed als leerkracht of docent steeds mee te bewegen. Er zijn tal van verschillende vormen van vernieuwend onderwijs, heel verrassende vormen van onderwijs soms.

Gepersonaliseerd leren zorgt voor betere leerresultaten

Bewezen is ondertussen dat een nieuwe manier van onderwijs in de vorm van gepersonaliseerd leren voor prachtige resultaten zorgt. De leerlingen bepalen in dat geval zelf hoe ze leren en in welk tempo ze dat doen. Behalve betere resultaten geeft het de leerling beduidend meer zelfvertrouwen. Er zijn echter meer vormen van vernieuwend onderwijs. Zo is er bijvoorbeeld 21st Century Skills, een manier van onderwijs waarbij dat wat leerlingen nodig hebben in de hedendaagse maatschappij centraal staat. De methode ‘Scrum’ gaat uit van efficiënter samenwerken en een positievere werksfeer.

Ook social media wordt meer en meer ingezet binnen het onderwijs

Ook oplossingsgericht werken kun je beschouwen als vernieuwend onderwijs. Het stellen van haalbare en positieve doelen staat hier centraal. Ook het inzetten van social media kan beschouwd worden als nieuw binnen het onderwijs. Door heel slim gebruik te maken van technische snufjes kunnen interactieve lessen aangeboden worden die prima aansluiten bij de leefwereld van leerlingen. Ook storytelling wordt meer en meer toegepast binnen het nieuwe onderwijs. Met storytelling worden leerlingen geactiveerd en geïnspireerd met een pakkend verhaal. Gebleken is dat kinderen op deze manier de aandacht veel beter vast kunnen houden. 

Steeds staat de beleefwereld van de leerling in het nieuwe onderwijs centraal In alle vernieuwende methoden staat de leerling van nu steeds centraal, het is als leerkracht en docent belangrijk om steeds weer aan te sluiten bij de beleefwereld van de leerling van nu. Daarom ook is ook het introduceren van de straatcultuur in de klas iets dat als vernieuwends beschouwd wordt.