Ace Magazine
Image default
Onderwijs

Moet de robotadviseur ook een diploma hebben?

 

Moet de robotadviseur ook een diploma hebben?

Vandaag 10 oktober 2017 publiceerde het SIVI een discussiepaper “examen voor de Robo-adviseur”. Het kenniscentrum SIVI wil daarmee de kwaliteit van het robo-advies in de verzekeringsbranche waarborgen.

Er is sprake van een brache-brede samenwerking binnen de onderzoeken van SIVI waarbij het klantbelang in de financiële sector beter gewaarborgd kan worden. 

“Robo-advies zal daarom moeten voldoen aan criteria van technische kwaliteit én van wetgeving”, aldus het kenniscentrum. “Nu de consument steeds vaker en laagdrempeliger financiële producten, zoals auto- of reisverzekeringen, zelf kan afsluiten, breekt een volgende fase aan. Daarin wordt meer complexe dienstverlening geautomatiseerd en introduceren financiële dienstverleners toepassingen die steeds verdergaand autonoom beslissingen nemen en advies kunnen geven.”

 

Nadelen robot-advies

Ondanks dat er veel informatie beschikbaar is via Google over de hypotheken weten consumenten er weinig van. Uit een onderzoek van Ooijen en Rooij blijkt dat slecht 9% van de consumenten de juiste antwoorden geeft bij het invullen van eenvoudige vragen over zijn schulden. Hierdoor is slechts voor een klein deel van de consumenten mogelijk om zelf een (online) hypotheek aan te vragen.

Het robot-advies kan in allerlei vormen door een financiële instelling gebruikt worden. Zo kan het beperkt worden tot het beantwoorden van de vraag: wat is mijn maximale hypotheek. Dit betreft slechts een rekenmodel, waarbij de consument direct een uitkomst ziet. De doelstelling hierbij is dat het robot-advies een eerstelijn klantenservices model is. Het aanvraagproces kan hierdoor efficiënter plaatsvinden.

 

Wft

Adviseurs moeten volgens de Wft in het bezit zijn van het Wft basis diploma. Volgens het SIVI worden de technische drempels van de autonome adviezen lager zonder de tussenkomst van een “natuurlijke” adviseur. Het belang van een klant dient centraal te staan volgens de Wft. Er moet een advies volgen op basis van het klant- en risicoprofiel.

Het SIVI wijst vanuit haar  kenniscentrum naar een whitepaper waarin het robo-advies aan dezelfde wettelijke Wft bepalingen moet voldoen als een natuurlijk persoon. “De Wft is breed en kent op punten interpretatieruimte. Wanneer is er voor Robo-advies in redelijkheid alles aan gedaan om fouten te signaleren en te voorkomen?” 

 

Dijsselbloem: ‘Geen problemen met geautomatiseerd advies’

De demissionair minister Dijsselbloem is van mening dat het geautomatiseerde advies binnen de huidige regels vallen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er zijn op dit moment geen klachten die specifiek betrekking hebben op het geautomatiseerde advies, waardoor het nemen van maatregelen op dit moment niet nodig lijkt te zijn. Zo antwoord Dijsselbloem op de vragen van de kamercommissie voor financiën.

Volgens Dijsselbloem zijn er geen aanvullende vakbekwaamheidseisen noodzakelijk bij het robot-advies. De minister zal samen met de AFM een analyse gaan uitvoeren, zodat inzichtelijk wordt of er in de toekomst aanvullende regels noodzakelijk zijn bij het robot-advies. Als uit de analyse blijkt dat er maatergelen nodig zijn dan zal dit opgenomen worden in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019.

 

 

 

https://www.oefentoets.com/