Ace Magazine
Image default
Gezondheid

Wat is Lactose Intolerantie?

Lactose Intolerantie ontstaat door een te kort aan het enzym lactase. Lactase heb je weer nodig in je lichaam om lactose te verteren. Lactose is een suiker dat voorkomt in melk en in melkproducten. In de Nederlandse volkmond wordt lactose ook wel melksuiker genoemd.

Lactase wordt aangemaakt in de dunne darmwand van het lichaam. Bij een te kort aan lactase, kan de lactose (melksuiker) van het voedsel niet goed verteert worden. Wanneer de lactose dus niet goed verteerd wordt, komt deze onverteerd in de dikke darm terecht. Het lichaam reageert hierop door de lactose te gaan vergisten. Dit zorgt voor klachten en wordt dan ook wel lactose intolerantie genoemd.

Lactose intolerantie kun je al hebben bij de geboorte maar je kunt het ook pas krijgen wanneer je kind of volwassen bent.

Waar komen de klachten bij Lactose Intolerantie vandaan?

Zoals hierboven al aangegeven, komen de klachten door het tekort aan lactase. Lactose kan zonder deze lactase niet goed verteert worden. Dit wordt ook wel lactosemalabsorptie genoemd. Wanneer je klachten krijgt van het vergisten in de dikke darm, dan spreken we van lactose intolerantie: het niet goed kunnen verdragen van lactose.

Oorzaak van Lactose Intolerantie

Er zijn 3 vormen van lactose intolerantie. De benamingen van deze vormen zijn afhankelijk van de oorzaak. Hieronder deze 3 vormen.

Primaire lactose intolerantie
Deze variant komt het meest voor en ontstaat door onvoldoende productie van het enzym lactase. Lactose zit in kleine hoeveelheiden in de melkproductie van vrouwen. Bijna alle baby’s die moedermelk drinken maken genoeg van het enzym lactase aan om de lactose te kunnen verteren. Wanneer je 3 jaar of ouder wordt, neemt bij veel mensen de productie van lactase af. Deze vorm van wordt ‘primaire lactose-intolerantie’ genoemd.

Secundaire lactose intolerantie
Lactose intolerantie kan ook ontstaan wanneer de darmwand is beschadigd door bijvoorbeeld een (chronische) darmontsteking, darminfectie, na een darmoperatie of na het bestralen van de darm. De darmwand is dan niet meer goed in staat om lactase aan te maken waardoor lactose niet goed verteert wordt en onverteert in de dikke darm terecht komt. Deze vorm kan tijdelijk zijn (tot de darmwand weer is hersteld) en wordt ‘secundaire lactose-intolerantie’ genoemd.

Aangeboren (congenitale) lactose intolerantie
Er bestaat ook een aangeboren vorm van lactose intolerantie. Deze is zeer zeldzaam en is erfelijk. Bij deze vorm wordt er vanaf de geboorte al geen of heel weinig lactase aangemaakt. Zuigelingen kunnen dan ook geen moedermelk verdragen. Deze vorm van lactose intolerantie draagt men levenslang met zich mee.

Lactose intolerantie klachten

Wanneer lactose uit het voedsel niet goed wordt afgebroken door lactase, komt het onverteerd in de dikke darm terecht. In de dikke darm leven veel bacteriëen. Deze zorgen ervoor dat de lactose alsnog bewerkt en afgebroken wordt. Hierdoor ontstaan bepaalde gassen en vetzuren. Ook zorgt de lactose ervoor dat er vocht aangetrokken wordt in de dikke darm. Hierdoor kunnen lactose intolerantie klachten ontstaan zoals:

– winderigheid- diarree
– krampen
– buikpijn
– opgeblazen gevoel

Een tekort aan lactase geeft niet altijd bij iedereen klachten. Je voedingspatroon, de samenstelling van je darmflora en de gevoeligheid van je dikke darm spelen hierbij een rol. Heb je wel klachten? Dan spreken we van Lactose intolerantie. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar Lactoseintolerantie.info.

http://lactoseintolerantie.info/