Ista Nederland | Wat doet Ista Nederland? | Alles over Ista

Wie is Ista Nederland?

Ista Nederland is een bedrijf dat gevestigd is in Schiedam. Het bedrijf is gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het energieverbruik in woningen met een gemeenschappelijke energie-installatie. Dit doet het bedrijf in opdracht van uw beheerder. Ista Nederland biedt oplossingen aan om energie op een duurzame manier te beheren.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het afrekenen en registreren van het individuele verbruik van nutsvoorzieningenin wooncomplexen met een gemeenschappelijke energie-installatie. Dit doet het bedrijf voor ruim 325.000 woningen in Nederland.

Wat doet Ista Nederland?

Ista Nederland biedt openlijkheid in het nutsvoorziening verbruik. Deze transparantie gebruikt Ista Nederland in zowel in woningen als in de energie-installatie. Hiermee helpt het bedrijf beheerders en bewoners bij het besparen van energie. Ista Nederland staat voor nauwkeurige verbruiksafhankelijke afrekening van nutsvoorzieningen in woningen met een collectieve energievoorziening.

Namens de beheerder stelt Ista Nederland jaarlijks de afrekening voor de bewoners van de woningen op. Hierbij verrekent het bedrijf de daadwerkelijk gemaakte energiekosten met het maandelijkse voorschot.

Wat betekent dit voor de bewoner?

Dit betekent dat Ista Nederland de nutsvoorzieningen van alle bewoners van de woningen meet en registreert. Vervolgens geeft de beheerder van de woningen de gemaakte kosten op en de benodigde bewonersgegevens. Hierin worden bijvoorbeeld verhuizingen en voorschotbedragen verwerkt. Op basis van al deze gegevens maakt Ista Nederland voor iedere bewoner de individuele afrekening.

Diensten van Ista Nederland

Ista Nederland heeft verschillende diensten ontwikkeld die het voor de bewoner makkelijker maken. Zo verzorgt Ista Nederland bijvoorbeeld de incasso en facturatie omtrent de energieafrekening. Ook biedt Ista Nederland diverse tools aan om op woningniveau nog meer energie te besparen.

Bij vragen over de afrekening kunnen beheerders en bewoners terecht bij de klantenservice van Ista Nederland. De klantenservice is goed bereikbaar via de website van het bedrijf.

Dienstverlening op basis van nauwkeurige verbruiksmeting

Ista Nederland maakt gebruik van apparatuur dat voorzien is van de nieuwste radio technologieën. Hiermee kan Ista Nederland de energieverbruik op een afstand monitoren en uitlezen om te bepalen hoeveel een bewoner verbruikt. Dit betreft materiaal en software die door Ista Nederland is ontwikkeld.

Het bedrijf biedt daarnaast aanvullende diensten aan om het voor u als beheerder nog makkelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan de dienst Debicasso, waarmee financiële trajecten rondom de afrekening kan worden overgenomen.

Ista Nederland is een dienstverlener voor u en uw beheerder

Ista Nederland vindt het belangrijk om volledig transparant met u te communiceren. Veel informatie kunt u terugvinden op de website van Ista Nederland. De hoogte van uw afrekening is afhankelijk van een aantal factoren.

Naast vaste- en variabele kosten kan Ista Nederland ook servicekosten van uw beheerder ontvangen. Denk hierbij aan o.a. glazenwassen of liftonderhoud. De klantenservice van Ista Nederland is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00u en 17.00u bereikbaar. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om te mailen.

Ista Nederland is geen energiebedrijf

Er wordt nog weleens gedacht dat Ista Nederland een energiebedrijf is, dit is echter niet het geval. In opdracht van uw beheerder levert en installeert het bedrijf meters en registreert daarmee het verbruik in uw complex. Ista Nederland maakt op basis van het verbruik en de benodigde bewonersgegevens voor ieder bewoner een individuele afrekening. Hierin worden de totale kosten verdeelt over ieder woning. Als dienstverlenende organisatie verleent Ista Nederland diensten aan woningcorporaties, VvE beheerders, commercieel vastgoedbeheerders, particuliere VvE’s, administrateurs en installateurs.

Verbruiksafhankelijke afrekening

Wanneer u kiest voor Ista Nederland, kiest u voor een specialist in verbruiksafhankelijk afrekeningen met meer dan 60 jaar kennis en kunde. Ista Nederland berekent nauwkeurig alle stookkosten, warm- en koudwaterkosten en alle bijkomende overige kosten per perceel voor u. Zo betaalt iedere bewoner naar verbruik en de door de beheerder opgegeven, overige kosten. Alle wettelijke voorschriften worden nageleefd, daar zorgt Ista Nederland voor.

De voordelen van verbruiksafhankelijk afrekenen door Ista Nederland

 • Een uitgebreide totaaloverzicht van alle energie- en servicekosten persoon.
 • Goed te begrijpen individuele afrekening per gebruiker, rekening houdend met alle wettelijke bepalingen.
 • Juiste afrekening dankzij zeer nauwkeurige meting.
 • Warmtewet-conforme afrekening, ook andere wensen mogelijk.
 • Deskundig advies en correcte afhandeling van vragen over de afrekening door onze eigen Klantenservice.
 • Op verzoek kan Ista Nederland u ook alle financiële zaken uit handen nemen via de dienst Debicasso.

Voordelen van een complete servicekostenafrekening

 • Eén overzichtelijke totaalafrekening voor uw bewoners.
 • Niet meer terugblikken naar tijdrovende administratieve handelingen.
 • Meer aandacht voor kernactiviteiten en bewoners.
 • Opvoeren van alle kostensoorten mogelijk.
 • Automatisch toevoegen van administratie- en huurderving kosten die mogelijk over de door u aan te geven kostenposten.
 • Op maat gemaakte afrekeningen door toepassing van alle gewenste verdeelsleutels. 

De technologie die Ista Nederland gebruikt

Ista Nederland maakt gebruik van de volgende producten:

 • Radiosysteem
 • Mbus systeem
 • Warmtekostenverdelers
 • Warmtemeters en koude meters
 • Watermeters

Radiosysteem van Ista Nederland

Het innovatieve radiografische symphonic® radio systeem biedt gemak en maximale flexibiliteit aan bij de verbruiksafhankelijke afrekening nutsvoorzieningen. Met deze radiotechnologie kan er gemak en flexibiliteit geboden worden bij het verbruiksafhankelijk afrekenen van warmte en waterkosten in uw woning. Alle data van de elektronische warmtekostenverdelers, warmte- en watermeters worden radiografisch via een modemverbinding uitgelezen. Dit is prettig voor de bewoners, zo hoeven zij niet bezocht te worden voor de opname van de meterstanden.

Uw voordelen

 • Gegarandeerd 100% werkelijk geregistreerde meterstanden;
 • Beschikking over dag standen waardoor exacte meterstanden bij verhuizing;
 • Volledige transparantie en inzage in verbruik van woningen en ketelhuizen;
 • Eventueel wekelijkse functiecontrole van het meetsysteem;
 • Nauwkeurige en betrouwbare meting;
 • Privacy van uw bewoners gewaarborgd.

Mbus systeem van Ista Nederland

Intelligente energiemanagement begint met de registratie van nutsvoorzieningen. Correcte metingen moedigen aan tot verantwoord en economisch verbruik van dit systeem. Ista Nederland biedt voor ieder meetvraagstuk de juiste meetapparatuur aan, dit gebaseerd op de modernste technologie: waaronder de elektronische watermeter: sensonic II mbus, de watermeter: domaqua mbus en de pulsmodule pulsonic II mbus. Via de Mbus-systeemtechnologie van het bedrijf kunnen 2.000 meters tegelijkertijd centraal uitgelezen worden. Om energieverbruik goed in de gaten te kunnen houden, zal de bewoner vaker dan één keer per jaar moeten beschikken over de verbruikscijfers. Het is dan ook nodig om constant over uw verbruiksdata te beschikken. En dat is precies wat het symphonic Mbus systeem u als bewoner kan aanbieden.

Uw voordelen

 • Aansluiting van 2.000 meters mogelijk;
 • Gebruik van gangbaar elektronisch materiaal;
 • Eenvoudige installatie;
 • Mbus bekabeling polariteit ongevoelig;
 • Mbus leidingen in verschillende structuren aan te leggen (ster-, boom- en lineaire structuur);
 • Frequente en snelle uitlezing van de meters mogelijk;
 • Nauwkeurige en betrouwbare meting. 

De warmtekostenverdelers van Ista Nederland

De warmtekostenverdeler doprimo radio is de technologie voor het registreren en de afrekening van het individuele warmteverbruik. Dit is een juiste keuze in stookkostenafrekening.

Mogelijkheden en gemakWekelijks zendt de centrale dataverzamelaar, memonic radio, de dagstanden naar het centrale datebase gebruikmakend van het systeem AMM (Automated Meter Management). Hierdoor beschikt Ista Nederland continu over dagstanden per meter. Deze stand gebruikt het bedrijf bij bewonerswisselingen en worden de bewoners geraadpleegd bij vragen. Daarnaast kunnen de bewoners via verbruiksmonitoring en de Ista App wekelijks inzicht krijgen in hun verbruik. Hierdoor besparen de bewoners nog makkelijker energie.

Verhuizing en Ista Nederland

Het is niet langer nodig om een tussentijdse registratie uit te laten voeren, wanneer een bewoner tijdens de afrekenperiode verhuist. Ista Nederland verwerkt de stand van de exacte verhuisdatum voor eveneens de afrekening van de vetrekkende als die van de nieuwe bewoner. Dit maakt het eenvoudig, nauwkeurig en gemakkelijker voor de bewoners.

Continue control Ista Nederland voert wekelijks vanuit hun kantoor functiecontroles uit op de meters. Hierdoor worden eventueel van meters gesignaleerd, waardoor actie tot reparatie of vervanging mogelijk is. Betrouwbare metingen en kostenverdeling zijn hiermee gegarandeerd.

Programmeren op afstandVoor montage is de gewenste afrekenperiode reeds in de meter geprogrammeerd in het bedrijf. De meters zijn echter door het bedrijf ook op afstand aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het herprogrammering van de meters, indien er een ander afrekenperiode wordt gewenst.

Voor transparante warmtekostenafrekening De doprimo radio is een intelligent meetsysteem, dat het warmtegebruik per radiator betrouwbaar meet. Deze duurzame meter is gebruiksvriendelijk en kan op afstand door Ista Nederland worden uitgelezen. Er hoeft geen meteropnemer langs te komen voor het registreren van de meterstanden. De actuele meterstanden zijn altijd beschikbaar!

De juiste meterstanden worden bij bewonerswisselingen altijd duidelijk verwerkt. De doprimo radio kan vooraf met de gewenste afrekenperiode worden geprogrammeerd voor de bewoner. De bewoner ontvangt de verbruiksafhankelijke rekening, transparant en inzichtelijk.

Warmtemeters en koudemetersWamtemeters en koude meters van Ista Nederland in combinatie. Exacte metingen met dank aan de modernste technologie. Alle meetsystemen voldoen aan de eisen van de Warmtewet.

Compacte meters van Ista Nederland

De compacte meter is een goede oplossing voor het meten van warmte, maar ook bij klein verbruik in gesloten verwarmingssystemen en geschikt bij diverse inbouwsituaties. De compacte warmtemeters zijn uitermate flexibel.

Hybride meters van Ista Nederland

De hybride meters zijn geschikt voor flexibel gebruik in woningen en commercieel onroerend goed, voor individuele verbruiksregistratie van zowel koude als warmte via één watercircuit.

FlowmetersAls het gaat om nauwkeurige meting en duurzaamheid van de meters, stelt de ultrasone flowsensor nieuwe normen. Deze meter voorziet in een perfecte registratie van warmte. De stabiele prestaties en precisie in meting zijn eigenschappen van de meter die voldoet aan de hoogste standaarden.

Gas- en elektrameters

Ista Nederland is een meterspark specialist en heeft voor ieder meetvraagstuk een passende oplossing. Zo levert Ista Nederland de meest geschikte gas- en elektrameters, afgestemd op de installatie en de woningen, maar uiteraard ook op de wensen en behoeften van bewoners. Samen met de bewoners kijkt Ista Nederland naar de situatie zodat het bedrijf met een passende aanbieding kan komen. Bij vragen kunnen bewoners contact opnemen met de bewoners, mocht er behoefte zijn aan hulp bij het vinden van een juiste oplossing.

Watermeters van Ista Nederland

De watermeter is de efficiëntste oplossing bij registratie van het individuele waterverbruik in woningen met meerdere gebruikers. Deze watermeters zijn in de woningsector goed inzetbaar. De domaqua m is een modulaire tapwatermeter voor zowel warm- als koudwater en heeft drie afneembare modules met elk een eigen registratietechniek. De meters zijn leverbaar met een radio-, M-Bus- en pulsmodule. Ook voldoet de meter volledig aan de EG-richtlijn voor tapwatermeters.

Ista Nederland maakt het voor de bewoner makkelijk. De domaqua m watermeters vormt samen met de radiomodule een onderling netwerk, waarbij er maar één dataontvanger nodig is met gsm modem om de meters voor de bewoners uit te lezen. Betrouwbare metingen en afrekening zijn hiermee gegarandeerd, waardoor een bezoek van een meteropnemer aan de woning(en) of wooncomplex niet meer nodig is. Bewoners hoeven zo bovendien niet thuis te blijven om te wachten op de meteropnemer.

EG-richtlijn voor Ista Nederland

De “drooglopende” watermeters voldoen aan de EG-richtlijn voor tapwatermeters en hebben een groot aantal inbouwmogelijkheden en zijn zeer vriendelijk geprijsd. De watermeters zijn ook toegelaten door het PTB(D) met de volgende toelatingsnummers D.88 warmwater 6.331.93 en D.88 koudwater 6.131.09.

domaqua m in detailDe domaqua m is een enkelstraals watermeter met magneetkoppeling tussen vleugelrad en rollentelwerk. Het rollenwerk kan nooit worden beïnvloed door binnendringend vuil, door de scheiding tussen natte en droge ruimte. De meter kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd en blijft goed afleesbaar. Bestaande meters kunnen eenvoudig worden vervangen omdat er vele uitvoeringsmogelijkheden zijn.

De centrale dataverzamelaar – memonic radio – stuurt wekelijks de dagstanden met het Automated Meter Managementsysteem (AMM) naar de centrale database. Zo beschikt Ista Nederland altijd over de dagstanden per meter. Deze dagstanden worden ook gebruikt bij bewonerswisselingen of bij eventuele vragen. Ista Nederland kan desgewenst wekelijks een functiecontrole uitvoeren op de meters, zodat eventuele uitval snel gesignaleerd kan worden en er tot reparatie of vervanging kan worden overgegaan.

 

 

 

Uw voordelen van de domaqua m tapwatermeter

 • Radiosysteem is bi-directioneel waardoor het netwerk zich nauwkeurig kan opbouwen;
 • Geen meteropnemer nodig voor een bezoek aan de woning(en) of het wooncomplex;
 • Privacy voor de bewoners, ze hoeven niet thuis te blijven;
 • Altijd de beschikking over dagstanden;
 • Verwerking exacte meterstanden bij bewonerswisselingen;
 • Wekelijkse functiecontrole (desgewenst) van het meetsysteem;
 • Nauwkeurige en betrouwbare afrekening;
 • Programmeren kan op afstand en dat geeft een hoge flexibiliteit;
 • Modulaire opbouw.
https://www.ista.com/